โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. โครงการร่วม บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. โครงการร่วม บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการร่วม บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561

โดยจัดการเรียนการสอนที่ 

- บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf ==> คลิ๊ก