โลโก้เว็บไซต์ ขยายเวลา การประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการ The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students 2024 (VICSAT 2024) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขยายเวลา การประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการ The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students 2024 (VICSAT 2024)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ตุลาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 678 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 ตุลาคม 2566 - 28 มีนาคม 2567

สถานที่ : ออนไลน์

ขยายเวลา ขอเชิญน้องๆนักศึกษา เข้าร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการ The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students 2024 (VICSAT 2024) ภายใต้หัวข้อ "Current Innovation in Food and Sustainable Agriculture. นวัตกรรมปัจจุบันด้านอาหารและเกษตรยั่งยืน” ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. -17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

.

รูปแบบบทคัดย่อ

โดยส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2567 และแจ้งผลการพิจารณาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 บทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ

.

รูปแบบบทความฉบับเต็ม

จัดส่งภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 และแจ้งผลการพิจารณาวันที่ 4 มีนาคม 2567 โดยบทความที่ได้รับเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Science and Agricultural Technology ฉบับที่ 5 (1)

ลงทะเบียนและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sat.rmutl.ac.th/page/vicsat2024 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 099 759 8709 ในวันเวลาทำการ หรืออีเมล์ vicsat2024@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา