โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กิจกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 สอบตรง ปีการศึกษา 2567
จันทร์ 1 มกราคม 2567 - อาทิตย์ 31 มีนาคม 2567

สถานที่ : ออนไลน์
ผู้รับผิดชอบ : งานรับนักศึกษาใหม่
สมัครเรียน รอบ 2 : สอบตรง  ปีการศึกษา 2567 ใช้คะแนนรวม สอบตรง (รวม 2 วิชา) (วิชาเช้า-วิชาบ่าย) ในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รายละเอียดเบื่องต้น สอบตรง : สอบที่มหาวิทยาลัย สอบข้อสอบของมหาวิทยา... >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567
อาทิตย์ 1 ตุลาคม 2566 - อาทิตย์ 31 ธันวาคม 2566

สถานที่ : ออนไลน์
ผู้รับผิดชอบ : งานรับนักศึกษาใหม่
สมัครเรียน รอบ 1 : Portfolio และ GPA  ปีการศึกษา 2567 ใช้คะแนน Portfolio และ GPA ในการคัดเลือก จะเริ่มเปิดรับสมัคร 1 ต.ค. - 10 ธ.ค. 66  สมัค... >> อ่านต่อ


บริจาคโลหิตภายใต้
พฤหัสบดี 25 มกราคม 2567 - พฤหัสบดี 25 มกราคม 2567

สถานที่ : โถงชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตภายใต้"โครงการเต็มใจให้" ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 โทร 053-921444 ต่อ 1602  >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการเด็กดีมีที่เรียน
จันทร์ 1 มกราคม 2567 - พฤหัสบดี 29 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่ : ออนไลน์
ผู้รับผิดชอบ : งานรับนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (สพม.เชียงใหม่) ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ สำหรับสถานศึกษาที่สังกัด สพม.เชียงใหม่ เป็นกรณีพิเศษ ผ่านโครงการโควตาพิเศษ "เด็กดีมีที่เรียน" ตามประกาศเกณฑ์คัดเลือก ของ สพม.เชียงใหม่ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และกำหนดการอื่นๆ ในวันที่ 1 ม.ค. 67 กดคลิกที่นี่  ... >> อ่านต่อ


ตารางการให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์จาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 
จันทร์ 4 ธันวาคม 2566 - จันทร์ 25 ธันวาคม 2566

สถานที่ : ห้องพยาบาล
ผู้รับผิดชอบ : ห้องพยาบาล
งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษาขอประชาสัมพันธ์ตารางลงตรวจของแพทย์ จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2566 เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและตรวจรักษาอาการป่วยเบื้องต้นแก่นักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ณ ห้องพยาบาล อาคารศึกษาทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้  >> อ่านต่อ


ตารางการให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์จาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
จันทร์ 27 พฤศจิกายน 2566 - จันทร์ 27 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ : ห้องพยาบาล
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษาขอประชาสัมพันธ์ตารางลงตรวจของแพทย์ จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและตรวจรักษาอาการป่วยเบื้องต้นแก่นักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ณ ห้องพยาบาล อาคารศึกษาทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ >> อ่านต่อ


ตารางการให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์จาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
จันทร์ 20 พฤศจิกายน 2566 - จันทร์ 20 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ : ห้องพยาบาล
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษาขอประชาสัมพันธ์ตารางลงตรวจของแพทย์ จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและตรวจรักษาอาการป่วยเบื้องต้นแก่นักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ณ ห้องพยาบาล อาคารศึกษาทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์นวัตกรรม (Innovation Diagnosis) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
จันทร์ 20 พฤศจิกายน 2566 - ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ : รูปแบบของกิจกรรมทั้งในรูปแบบ on-site และ online : ณ ห้องฝึกอบรม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ห้วยแก้ว)
ผู้รับผิดชอบ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์นวัตกรรม (Innovation Diagnosis) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในหัวข้อ : การวิเคราะห์นวัตกรรม (Innovation Diagnosis) การให้คำแนะนำแนวทางการเรียนการสอน การทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ การเข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ระหว่าง มทร.ล้านนา ... >> อ่านต่อ


บริการวิชาการ โครงการศึกษาดูงานของโรงเรียนบ้านดอนศรีเสิรมกสิกร
ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2566 - ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ : อาคารปฏิบัติการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์
ประมวลภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖ โดยคณาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนาน่าน จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ฐานเรียนรู้สำหรับนักเรียน ตามโครงการศึกษาดูงานของโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร ประกอบด้วย ๖ ฐานเรียนรู้ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ พิพิธภัณฑ์แมลง สัวตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์อาหาร และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ >> อ่านต่อ


ขยายเวลา การประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการ The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students 2024 (VICSAT 2024)
อังคาร 24 ตุลาคม 2566 - พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567

สถานที่ : ออนไลน์
ผู้รับผิดชอบ :
ขยายเวลา ขอเชิญน้องๆนักศึกษา เข้าร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการ The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students 2024 (VICSAT 2024) ภายใต้หัวข้อ "Current Innovation in Food and Sustainable Agriculture. นวัตกรรมปัจจุบันด้านอาหารและเกษตรยั่งยืน” ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. -17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ . รูปแบบบทคัดย่อ โดยส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2567 >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 391

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา