โลโก้เว็บไซต์ โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มีนาคม 2567 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 314 คน

(478) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 เมษายน 2567 - 19 เมษายน 2567

สถานที่ : บริเวณลานพ่อปู่ และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา