โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28  กรกฎาคม 2567  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 288 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 กรกฎาคม 2567 - 14 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

         ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28  กรกฎาคม 2567 

  ในวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

      การแต่งกาย

บุคลากร : แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง /ลงทะเบียนผ่าน App RMUTL Check in หรือ RMUTL UApp

นักศึกษา : แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง/เสื้อกิจกรรม/เสื้อสีขาว /ลงทะเบียนด้วยบัตรนักศึกษาหรือ RMUTL UApp

   เส้นทางกิจกรรม

        -กิจกรรรมปั่นจักรยาน จากสนามกีฬากลาง – จุดชมวิว (ถนนดอยสุเทพ)-โรงอาหารกลาง

        -กิจกรรม วิ่ง จากสนามกีฬากลาง – จุดชมวิว (ถนนดอยสุเทพ)-โรงอาหารกลาง

        -กิจกรรมเดิน จากสนามกีฬากลาง – วัดศรีโสดา - โรงอาหารกลาง

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon