โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน...คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่ายไร้สาย
จันทร์ 6 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน...คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่...*** ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่ายไร้สาย @internet-RMUTL และ@RMUTL-Web-Login *** ของ.มทร.ล้านนา 1.พื้นที่เชียงใหม่...คลิกประเมิน https://goo.gl/forms/yBoUqlWv6ZrNPbIi1 2.พื้นที่ตาก...คลิกประเมิน >> อ่านต่อคณะกรรมการอุตสากรรมท่องเที่ยวลงพื้นที่ตัดสินรางวัล
พุธ 29 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในฐานะพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาของกลุ่ม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปง-ห้วยลาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (THAILAND Tourism Awards) โดยร่วมตอบข้อซักถามและนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในกลุ่มให้แก่คณะกรรมการ  โดยส่งประกวดในประเภทแหล่งท่องเที... >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาการบัญชี ชนะเลิศคลิปวิดีโอจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
อังคาร 28 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 มีนาคม 2560 ดร.วรวิทย์ เลาหเมทนี พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาบัญชี ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1270