โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

โครงการธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว ครั้งที่ 27 ประจำปี 2567
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ จัดโครงการธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว ครั้งที่ 27 ขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตาร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ HIV และเด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ที่พักอาศัยอยู่ในวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี โดยวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ รับบิณฑบาตโปรดญาติโยม ณ ตลาดสดภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ระหว่างเวลา 5.00 น. - 11.30 น. รับชมการแสดงดนตรีจากวงอีกา ในเวลา 11.00 น. พร้อมพ... >> อ่านต่อ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2567

       วันนี้ (19 ก.พ.67) เวลา 10.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่           โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขับเคลื่อนโครงการรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงประเภทสถานศึกษานวัตกรรมต่อเนื่อง รุ่นที่ 6
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มทร.ล้านนา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขับเคลื่อนโครงการรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงประเภทสถานศึกษานวัตกรรมต่อเนื่อง รุ่นที่ 6 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผศ.สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 (ร... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ NAS Grooming ประจำปี 2567
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวนบุคลากรบรรจุใหม่ ปี 2567 (สายวิชาการ / สายสนับสนุน) เข้าร่วมโครงการ New Academic Staff (N.A.S. Grooming) ประจำปี 2567 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่   >> อ่านต่อ


ทีมวิจัย “อย่างแจ่ม” มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน อำเภอแม่แจ่ม ร่วมจัดงาน “Young Chaem : Mae Chaem Craft Coffee “ Music & Art Festival 2024”
อังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2567

              วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โครงการวิจัย แม่แจ่ม:เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยทีมวิจัย “อย่างแจ่ม” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน อ.แม่แจ่ม ร้านกาแฟแจ่มจริง  สภานักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม   เยาวชนจิตสาธารณแม่แจ่ม  เทศบาลอำเภอแม่แจ่ม  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ   มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และนิทรรศ การสร้างสรรค์นานาชาติ ทางทัศนศิลป์ การออกแบบ และสถา ปัตยกรรม 4 สถาบัน 10 ประเทศ
อังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2567

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. พิธีเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และนิทรรศการสร้างสรรค์นานาชาติ ทางทัศนศิลป์ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ประจำปี 2567 “RMUTL International Arts Design & Architecture Workshops and Exhibition 2024” ตามที่สถาบัน คณะวิชาที่เป็นเครือข่าย 4 สถาบันการศึกษา คือ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือไทร์พลัส สยามมิชลิน จัดอบรมการบำรุงรักษายานยนต์ EV รองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในภาคเหนือ
อังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบำรุงรักษายานยนต์ EV (สำหรับช่าง)” ณ ห้องปฏิบัติการ หลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน ดาวเวียงกัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน  ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  20 -21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยความร่วมมือระหว่างหลัก... >> อ่านต่อ
บรรยายกาศพิธีซ้อมใหญ่ ปีการศึกษา 2565
อาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2567

บรรยายกาศซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ปีการศึกษา 2565 ดูภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ทาง  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=rmutl.fanpage&set=a.921610583095296 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.921609053095449&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=rmutl.fanpage&set=a.921978959725125 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 4860


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา