โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
จันทร์ 29 มกราคม 2567

  วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567 บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567  ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจริญพระพุ... >> อ่านต่อ


ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เป็นตัวแทน เข้าร่วมพิธีหล่อพระเกสรดอกไม้
ศุกร์ 26 มกราคม 2567

วันที่ 25 มกราคม 2567 ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษาและบุคลากรศูนย์วัฒนธรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีหล่อพระเกสรดอกไม้ เนื่องในโอกาสงานทำบุญฉลองสมโภช ปอยหลวง 650 ปี วัดผาลาด  ภายในงานประกอบด้วย พิธีหล่อพระเกสรดอกไม้ สร้างพระพุทธรูปดอกไม้ล้านนา บุปผาล้านดวง "พระจากล้านดวงดอกไม้ ล้านดวงใจของหมู่เฮา" ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา โดยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการจัดทำต... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2567

     วันที่ 18 มกราคม 2567  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในช่วงเช้าเวลา 06.30 – 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย ณ เวียงพิงค์
อังคาร 9 มกราคม 2567

คณาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในโครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย ณ เวียงพิงค์ “นาฏการสานแผ่นดิน บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่เวียงพิงค์” ระหว่างวันที่ 5 – 7 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเผยเเพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศ... >> อ่านต่อ


ตัวแทน มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
เสาร์ 25 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (รัชกาลที่ 6 ) ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาแสดงความยินดีกับที่ปรึกษารมต.กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมหารือการผลักดันพื้นที่เวียงเจ็ดลินในมหาวิทยาลัยฯ สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่
จันทร์ 30 ตุลาคม 2566

  วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา มอบหมายให้อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์กิจปกรณ์ โสตถิวรนันท์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษาศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรพล เกียรติไชยากร บัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ มทร.ล้านนา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมกับหารือแนวทางการผลักดันโครงการพัฒนาเวียงเจ็ดล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม “นวัตกรรมทำใจ ให้ไกลทุกข์” ใช้แนวทางในการปฏิบัติงานรวมถึงการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแก่บุคลากร
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566

   วันที่ 20  ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรม “นวัตกรรมทำใจ ให้ไกลทุกข์” จัดขึ้นโดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ณ ศาลาราชมงคล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ตามแนวทางของนวัตกรรมทำใจเพื่อให้ไกลทุกข์ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานรวมถึงการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยรับความเมตตาจากพระอาจารย์สมใจ อาจาโร และพระอโนชา อธิจิตโต จากวัดป่าสุคะโต ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อน Chiang Mai Festival City 2024 กับภาคีเครือข่าย ในที่ประชุม CEO ประจำเดือนตุลาคม 2566
พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2566

    วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) ประจำเดือนตุลาคม 2566  ผ่านระบบประชุมทางไกลแบบออนไลน์มายังห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามนโยบาย ซึ่งในที่ประชุมได้มีการนำเสนอประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ Chiang Mai Festival City 2024 ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนในจังห... >> อ่านต่อ


กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมประเพณีความเชื่อท้องถิ่นกับการดูแลใจ “สู่ข้าวเอาขวัญ”
จันทร์ 18 กันยายน 2566

กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมประเพณีความเชื่อท้องถิ่นกับการดูแลใจ “สู่ข้าวเอาขวัญ” วันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ในส่วนของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ดังมีรายนามต่อไปนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์    มัลลวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย    พึ่งธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ    วงษ์พานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองรัตน์ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖
จันทร์ 18 กันยายน 2566

     ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เรื่อง การเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖      ด้วยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ จึงเห็นสมควรสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 190


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา