โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มทร.ล้านนา เข้าร่วมประเพณีบูชาเสาอินทขิล ประจำปี ๒๕๖๐
พุธ 24 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๐ นายสมศักดิ์ วรรณชัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้องด้วยบุคลากร ได้เป็นตัวแทน มทร.ล้านนา เข้าร่วมสืบสานประเพณีพื้นบ้านล้านนาไทย ประเพณีบูชาเสาอินทขิล ประจำปี ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากพระครูวิธานวรกิจ จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส จุดเทียนบูชาเสาอินทขีล ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยประเพณีนี้มีขึ้น... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
อังคาร 18 เมษายน 2560

ช่วงเย็นวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐  ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์  ผู้ช่วยอธิการบดี นายสมศักดิ์ วรรณชัย ผู้ช่วยอธิการบดี และนายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามครั้งนี้ โดยขบวนแห่จากหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสู่วัดสวยดอก ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการทำและแสดงจรวดขวดน้ำ
อังคาร 28 มีนาคม 2560

กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการทำและแสดงจรวดขวดน้ำ วันที่ 29 มีนาคม 2560 ด้วยคณะกรรมการพัฒนาวัดป่าถ้ำแกลบ ในความอุปถัมภ์ของวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์... >> อ่านต่อ


กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการปั้นดินเผาเซรามิค
จันทร์ 27 มีนาคม 2560

กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการปั้นดินเผาเซรามิค วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ด้วยคณะกรรมการพัฒนาวัดป่าถ้ำแกลบ ในความอุปถัมภ์ของวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เชียงใหม่ ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่  ๓/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ งานศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน... >> อ่านต่อ


ธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา น้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560

ธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนาในโครงการนิทรรศการและส่งเสริมคุณธรรมน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐กำหนดการพิธี๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.          ลงทะเบียน และเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจสอนทำกระทงแก่นักท่องเที่ยว
พุธ 16 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์เกิดศิริ  ชมพูกาวินและอาจารย์ณิชกุล  คำรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมการประดิษฐ์กระทงไทยสู่สากล (Loy Kratong to World Events)” โดยสอนการทำกระทงแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ บริเวณหน้าสถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริการ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนักท่องเที่ยวสนใจร่วมทำกระทงเป็นจำนวนมาก อันเป็นเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมอันงดงามสู่สาย... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดขบวนกระทงใหญ่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวราชมงคลล้านนา
พุธ 16 พฤศจิกายน 2559

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยตกแต่งขบวนกระทงใหญ่ในแนวคิด “สะเปาแก้ว แพรวฟ้า พระบารมี มหาจักรี ภูมิพล”เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  โดยใช้สะเปาแก้ว หรือส... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมทำบุญสลากภัต
ศุกร์ 14 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประเพณีทำบุญสลากภัต (ทานก๋วยสลาก) ที่วัดโชติกุนสุวรรณาราม (วัดหมูบุ่น) เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงาม โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก  >> อ่านต่อ


พิธีไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่โรงอาคาร มทร.ล้านนา ภายในงานมีการขับร้องเพลงพระคุณที่สาม จากตัวแทนนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และตัวแทนนักศึกษาจากสาขาการบัญชี สาขาการจ... >> อ่านต่อ


การประชุมเตรียมงานกฐินสามัคคี มทร.ล้านนา ประจำปี 2559
อังคาร 30 สิงหาคม 2559

เช้าวันนี้(30 ส.ค. 59) คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดการประชุมเตรียมงานกฐินสามัคคี มทร.ล้านนาประจำปี2559 ที่ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา ลำปาง นำโดย ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ลำปาง อ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ได้ทำการปรึกษาหารือ การจัดสรรส่วนงานด้านพิธีการ ด้านสถานที่ ทั้งวันสมโภชและวันทอดกฐิน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 19