โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ >> อ่านต่อ


ร่าง TOR จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 งาน
ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560

ร่าง TOR จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 งาน  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร PDF ดังแนบด้านล่างนี้  และสามารถวิจารณ์ เสนอแนะ และให้ความเห็น โดยเปิดเผยตัว มายังงานพัสดุ มทร.ล้านนา เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้วย ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรสาร 0 5392 1444 ต่อ 1321 ระหว่างวันที่ 19 - 24 พ.ค. 60 เท่านั้น   >> อ่านต่อ


ร่าง TOR จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 งาน
จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560

 ร่าง TOR จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 งาน  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม โดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร PDF ที่แนบด้านล่าง และผู้ที่จะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือให้ความเห็น สามารถส่งเอกสารเสนอแนะโดยเปิดเผยตัวที่ งานพัสดุ มทร.ล้านนา  ทางโทรสาร 0 5389 2786 ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/05... >> อ่านต่อ


สอบราคาทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 งาน
พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2560

สอบราคาทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 งาน ผู้สนใจสามารถดูเอกสารโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารดังแนบ  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/05/20170511180956_22020.pdf    >> อ่านต่อ


ร่าง TOR จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 งาน
พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2560

ร่าง TOR จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 งาน ผู้ที่จะเสนอแนะ วิจารณ์ ให้ความเห็น สามารถเสนอแนะ โดยเปิดเผยตัว ในระหว่างวันที่ 11 - 17 พ.ค. 60   https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/05/20170511183242_73481.pdf >> อ่านต่อ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560(ไตรมาส1-2)
อังคาร 4 เมษายน 2560

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ : https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/04/20170426111146_52076.pdf >> อ่านต่อประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์การเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศุกร์ 31 มีนาคม 2560

ระยะเวลาเสนอแนะ     6 - 9  มีนาคม  2560สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน ได้ที่ :-สถานที่ติดต่อ            งานพัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                                เลขที่... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 296