โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ชุดฝึกสถานีจัดเก็บและนำออกชิ้นงานควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยเซอร์โวมอเตอร์ จำนวน 1 ชุด
อังคาร 19 กันยายน 2560

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 ถึง 22 กันยายน 2560 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว    1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ ถึงประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน        (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        ล้านนา งานพัสดุ กองคลัง 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวั... >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์พื้นฐานการบูรณาการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (Basic STEM Education Training) จำนวน 1 ชุด
อังคาร 19 กันยายน 2560

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 ถึง 22 กันยายน 2560 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว    1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ ถึงประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน        (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        ล้านนา งานพัสดุ กองคลัง 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวั... >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน จำนวน 1 ชุด
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 ถึง 19 กันยายน 2560 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว    1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ ถึงประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน        (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        ล้านนา งานพัสดุ กองคลัง 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชีย... >> อ่านต่อ


ประกาศ ประกวกราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Active Learning) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Active Learning) จำนวน ๑ ชุด                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้           &n... >> อ่านต่อ
ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Active Learning) จำนวน 1 ชุด
พฤหัสบดี 7 กันยายน 2560

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2560 ถึง 12 กันยายน 2560 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว    1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่ง... >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงความคิดสร้างสรรค์ (Creative Learning Lab) จำนวน 6 ชุด
พฤหัสบดี 7 กันยายน 2560

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2560 ถึง 12 กันยายน 2560 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว    1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่ง... >> อ่านต่อ


ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
พฤหัสบดี 7 กันยายน 2560

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  :  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/09/20170907161500_30090.pdf >> อ่านต่อ


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน ๔ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 7 กันยายน 2560

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน ๔ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...................................................................... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 334