โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และพนักงานราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และพนักงานราชการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กันยายน 2566 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 11539 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

!!!ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป!!!

- (คลิกอ่านประกาศ) ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

 

- (คลิกอ่านประกาศ) ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ

 

- (คลิกอ่านประกาศ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

 

--------------------------------------------------------------------

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

- (คลิกอ่านประกาศ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

 

- (คลิกอ่านประกาศ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ

 

- (คลิกอ่านประกาศ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

 

 

---------------------------------------------------------

 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดังนี้

1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ จำนวน 39 อัตรา

2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 5 อัตรา

3.พนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา

โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566 รายละเอียดดังประกาศแนบท้าย

 

---ปิดรับสมัคร--- 

 

 

- (คลิกอ่านประกาศ) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

 

- (คลิกอ่านประกาศ) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ

 

- (คลิกอ่านประกาศ) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

สังกัด เบอร์โทรติดต่อ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 083-5820788
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 053-921444 ต่อ 2401
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 088-2529339
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 099-7598709 / 061-2703222
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 082-7086800

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา