โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ครั้งที่ 3  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ตุลาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 6618 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา  2565

ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา