โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมลงพื้นที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนสำรวจข้อมูลความต้องการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ อบต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถช. ร่วมลงพื้นที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนสำรวจข้อมูลความต้องการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ อบต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1093 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 น.ส.หนึ่งฤทัย แสงใส หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ลงพื้นที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เพื่อร่วมสำรวจข้อมูลพื้นฐานตลอดจนความต้องการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  และวางแผนการดำเนินงานการพัฒนายกระดับมาตรฐานต้นแบบผลิตภัณฑ์ในชุมชน การศึกษาแนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินการร่วมสนองราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี นายวิบูลย์ ภูริชชยันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับ  

 

ข้อมูล หนึ่งฤทัย แสงใส
ภาพ หนึ่งฤทัย แสงใส, fb-องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา