โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2566 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 1924 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น

ลูกจ้างชั่วคราว

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ครั้งที่ 1/2567 (คลิกอ่านประกาศที่นี่)

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (คลิกอ่านประกาศที่นี่)

-------------------------------------

 

 

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง  อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 3 อัตรา ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่ Pdf, document, extension, file, format icon - Free download

เทศบาลตำบลแม่หล่าย 

 !!กรอกใบสมัคร คลิกที่นี่!!

สามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 -22 พฤศจิกายน 2566ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา