โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด กองพัฒนาอาคารสถานที่ (8 อัตรา) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด กองพัฒนาอาคารสถานที่ (8 อัตรา)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2566 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 1162 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัด กองพัฒนาอาคารสถานที่

(คลิกอ่านประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก)

...........................................................................................................................

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด กองพัฒนาอาคารสถานที่ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566  ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด กองพัฒนาอาคารสถานที่
(คลิกอ่านประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก)

...............................................................

ด้วยมหาวิทยาลัยมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองพัฒนาอาคารสถานที่

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค  จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

โดยผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566  - 8 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย  (ประกาศรับสมัคร ช่างเทคนิค, คนสวน, พนักงานทั่วไป, พนักงานสถานที่)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา