โลโก้เว็บไซต์ สถช. มทร.ล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure แก่ชุมชนวัดท่าช้าง ต.ไม้งาม จ.ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถช. มทร.ล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure แก่ชุมชนวัดท่าช้าง ต.ไม้งาม จ.ตาก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 พฤศจิกายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 757 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำดื่มสะอาด Hydro Pure ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมสาธิตขั้นตอนกระบวนการผลิตน้ำดื่ม Hydro Pure ที่ใช้เทคโนโลยีเมมเบรน (Membrane Process) ในการกรองน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค รวมถึงการควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม ด้วยรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ (Hydro Pure) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้แก่ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในเขตพื้นที่ชุมชนวัดท่าช้าง จำนวน 500 คน ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  ณ วัดท่าช้าง ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

 

ข้อมูล หนึ่งฤทัย แสงใส, เกรียงไกร ศรีประเสริฐ, คเชนทร์ เครือสาร
ภาพ ผศ.มนตรี เงาเดช, fb-วัดท่าช้าง ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา