โลโก้เว็บไซต์ ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 10 ธันวาคม 2566 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 452 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ระหว่างวันที่ 7 -8 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มทร.ล้านนา จัดประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 โดยได้รับเกียรติจาก คุณแพรวพรรณ พัทธยุทธ และ คุณขจรศักดิ์ วรประทีป วิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

ที่มา : นางสาวชูขวัญ แสงทอง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา