โลโก้เว็บไซต์ สถช. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure ในโครงการสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถช. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure ในโครงการสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ธันวาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 603 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดย นายคเชนทร์ เครือสาร และ นายเอกพงศ์ ดวงมาลา บุคลากรในสังกัด ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมเตรียมงานจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาด ร่วมกับ กลุ่มงานใต้ร่มพระบารมี สำนักงานอธิการบดี และ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณบริเวณสนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา รวมถึงให้บริการผลิตน้ำดื่มด้วยรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ Hydro Pure ให้แก่บุคลากรผู้ร่วมกิจกรรมสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2566 ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหน้าอาคารศึกษาทั่วไป และ บริเวณสนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา ตั้งเวลา 7.30 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดการสื่อสาร สร้างกำลังใจในองค์กร และเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

 

ข้อมูล วิษณุลักษณ์ คํายอง
ภาพ คเชนทร์ เครือสาร
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา