โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา "ไม่ให้ ไม่รับ" ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2566 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 281 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา "ไม่ให้ ไม่รับ" ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่มา : นางสาวชูขวัญ แสงทอง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา