โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ริมแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ 

     โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย , ผศ.ดร.พชร สายปาระ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร , ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ , ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน และ นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน พร้อมคณาจารย์และบุคลากร ได้ร่วมพิธีเปิดและต้อนรับ นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานต่างๆของมหาวิทยาลัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา