โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.30-15.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน โดย ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน จำนวน 40 คน ณ ห้องเรียนและปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน

     โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน จัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน เพิ่มพูนความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในอนาคต

ภาพ/ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา