โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 572 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ ตามคิวอาร์โค้ด

แบบตอบรับ ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี-2567(ใหม่) linkประชุม

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา