โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยในงาน Urban Crafts Fair & Balloon Fest | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยในงาน Urban Crafts Fair & Balloon Fest

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 874 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับ แผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยในงาน Urban Crafts Fair & Balloon show กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด Local rebrand project new design new perception new possibility  สนับสนุนการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นของดีในตำบลสันผีเสื้อ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผ้าของกลุ่มตัดเย็บ แหนม ไส้กรอกอีสาน เต้าเจี้ยว และสุรากลั่นชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจัดโดย เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ  ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ สวนสุขภาพหมู่บ้านธนาวัลย์ หมู่ที่ 8 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และโดยในโอกาสนี้คณะทำงานร่วมให้การต้อนรับ นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 เยี่ยมชมบูธและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

ในงานเดียวกัน ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสวนา Local Rebrand Project หัวข้อ สินค้าชุมชนร่วมสมัยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนผ่านภูมิปัญญาและเครื่องมือสร้างรายได้ในศตวรรษที่ 21

 

นอกจากนั้น นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ นางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน นักวิจัย บุคลากรสังกัดกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น การต่อยอดผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่เชิงพาณิชย์ กับรองนายกเทศมนตรี ทต.สันผีเสื้อร่วมผลักดันสร้างความร่วมมือทางวิชาการ นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ให้ได้มาตรฐาน ตามนโยบาย "กินได้ ใช้ได้ ขายได้"

 

ข้อมูล ฝ่ายยุทธศาตร์การนำไปใช้ประโยชน์ สถช.
ภาพ หนึ่งฤทัย แสงใส, fb-เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ 
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา