โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จังหวัดเชียงใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มีนาคม 2567 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 607 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ผู้บริหารและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จังหวัดเชียงใหม่ ณ อุทยานหลวงราชพกฤษ์เชียงใหม่

เวลา 17.00 น. มีการจัดริ้วขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
บนถนนทางเข้า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีคณะผู้แทนจากฝ่ายอินเดีย  อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุจากนั้นขบวนอัญเชิญ และริ้วขบวนจะแห่เคลื่อนที่ออกไปยังหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์  
โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารรอรับขบวน เมื่อเคลื่อนถึงหอคำหลวงแล้วภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดียอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมอบให้แก่หัวหน้าคณะอินเดียเพื่อส่งต่อให้ รมว.วัฒนธรรม จากนั้นอัญเชิญพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร ส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดการตั้งแต่เวลา 07.00 - 21.00 น. วันที่ 5 - 8 มีนาคม 2567 

เนื่องจากพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางประเทศอินเดียให้ความสำคัญและหวงแหน จำเป็นต้องเก็บรักษาและประดิษฐานภายในห้องกระจกที่อุณหภูมิพอเหมาะตลอดเวลาดังนั้นจึงขอความร่วมมือพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่และภาคเหนือที่จะมากราบสักการะขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด 


การแต่งกายเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 
งดเว้นสีดำ สุภาพบุรุษแต่งกายด้วยชุดสุภาพชนสีขาว สีครีม สุภาพสตรี แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีขาวสีครีม
 ใส่กางเกงหรือกระโปรงที่ไม่สั้นเหนือเข่า หรือผ้าถุง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา