โลโก้เว็บไซต์ เทปบันทึกวิดีโอ...การบรรยายหัวข้อ Creative to Sustainable in Art and Design (RMUTL x IDEA) โดย คุณพนาสิน ธนบดีสกุล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เทปบันทึกวิดีโอ...การบรรยายหัวข้อ Creative to Sustainable in Art and Design (RMUTL x IDEA) โดย คุณพนาสิน ธนบดีสกุล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 มีนาคม 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 271 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา