โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์หลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ มทร.ล้านนา ถ่ายทอดความรู้การระงับเหตุกรณีเกิดเพลิงไหม้ยานพหนะไฟฟ้าแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณาจารย์หลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ มทร.ล้านนา ถ่ายทอดความรู้การระงับเหตุกรณีเกิดเพลิงไหม้ยานพหนะไฟฟ้าแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 เมษายน 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2344 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมบัวตอง อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ คณาจารย์หลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านการดับเพลงจากเหตุเพลิงไหม้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยคณาจารย์ที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน ดาวเวียงกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี นันต๊ะภาพ อาจารย์เมธัส ภัททิยธนี อาจารย์เรวัฒ คำวัน และอาจารย์สวัสดิ์ กีไสย์ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้หลักการทำงานเบื้องต้นของอุปกรณ์ควบคุมพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า จุดเสี่ยงภายในยานพาหนะที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ และการเข้าระงับเหตุตามหลักความปลอดภัยสากลหากเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่และผู้บริหารจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ 50 ราย 
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon