โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2567  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มิถุนายน 2567 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 2670 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2567

!!(คลิกอ่านประกาศ)!!

----------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3/2567 (คลิกอ่านประกาศ)

!!แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบสำหรับตำแหน่ง

นักประชาสัมพันธ์ จากเดิม ห้องประชุมกาสะลอง

เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมราชรัตน์ อาคารบริหารธุรกิจ 3 ชั้น 2!!

----------------------------------------------------------------------------

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่ง 

               1. ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี              จำนวน  1 อัตรา

               2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คุณวุฒิปริญญาตรี       จำนวน 1 อัตรา

               3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี คุณวุฒิปริญญาตรี              จำนวน  1 อัตรา

               4. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ คุณวุฒิปริญญาตรี                       จำนวน  1 อัตรา

               5. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    จำนวน  1 อัตรา

วันที่เริ่ม : วันที่ 25 เมษายน 2567

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 400 บาททุกตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่ Pdf, document, extension, file, format icon - Free download

 

ประสงค์จะสมัครคลิกที่นี่ลูกศร, ปุ่ม, ชี้, ลง, เขียว, ช่องว่างลูกศร, ปุ่ม, ชี้, ลง, เขียว, ช่องว่างลูกศร, ปุ่ม, ชี้, ลง, เขียว, ช่องว่าง

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon