โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   มทร.ล้านนา เปิดให้ลงทะเบียนสั่งซื้ออุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   มทร.ล้านนา เปิดให้ลงทะเบียนสั่งซื้ออุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤษภาคม 2567 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 325 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   มทร.ล้านนา เปิดให้ลงทะเบียนสั่งซื้ออุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2567
(***เฉพาะนักศึกษาส่วนกลาง  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เท่านั้น*** )
ลงทะเบียนสั่งซื้อชุดอุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2567 ในระบบออนไลน์
โดยช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์และจัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้าน
เข้าระบบ https://entrance.rmutl.ac.th/entrance/student/login
> Log In เข้าระบบส่วนสำหรับนักศึกษา
> ไปที่เมนู E13
นักศึกษามีความประสงค์สั่งซื้อลงทะเบียนสั่งซื้อได้ตั้งแต่ :
...วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2567 

.
.
.
***หากนักศึกษามีความประสงค์ต้องการซื้อเพิ่ม เข้ามาซื้อเองได้ที่
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชมงคลล้านนา : RMUTL SHOP (ด้านหลังอาคารอำนวยการ ติดลานสมชะนะ)
ซื้อได้ช่วงเปิดเทอม วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป (ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 16.00 น.)
หรือต้องการติดต่อสอบถามได้ที่
โทร : 053–921–444 ต่อ 2350 
Facebook : สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon