โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมสัมมนาสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 7 และ งานสัมมนา 9R ครั้งที่ 13 ณ มทร.ตะวันออก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมสัมมนาสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 7 และ งานสัมมนา 9R ครั้งที่ 13 ณ มทร.ตะวันออก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤษภาคม 2567 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 301 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ร่วมสัมมนาสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 7 และ งานสัมมนา 9R ครั้งที่ 13 ณ มทร.ตะวันออก

https://www.chiangmainews.co.th/social/3318467/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon