โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลกิจกรรมประกวด Smart Start Idea By GSB Startup ปีพ.ศ.2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผลกิจกรรมประกวด Smart Start Idea By GSB Startup ปีพ.ศ.2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤษภาคม 2567 โดย Pakawadee Wutthiwai จำนวนผู้เข้าชม 2119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ดำเนินกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับนักศึกษาและ ผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี ของมทร.ล้านนาทุกท่านที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Prototype พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจได้จริงทุกประเภท ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environment, Social, Governance : ESG) เพื่อประกวดให้ได้รับสนับสนุนการจัดตั้งกิจการ ให้ได้มีโอกาสเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และจะมีการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจควบคู่กันไป โดยคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567 ดำเนินการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา จำนวน 3 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกในกิจกรรมประกวด Smart Start Idea By GSB Startup ปีพ.ศ.2567 ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SUSTAINERGY

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม YOLO

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม TSB

โดยทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์การประกวดรอบประเทศเป็นอันดับต่อไป ช่วยกันลุ้นและเอาใจช่วยทั้ง 3 ทีมไปด้วยกันนะคะ

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : UBIRMUTL


คำค้น : UBIRMUTL, SSI, Smart Start Idea, GSB

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon