โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   มทร.ล้านนา เปิดให้ลงทะเบียนสั่งซื้ออุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา เปิดให้ลงทะเบียนสั่งซื้ออุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 มิถุนายน 2567 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 616 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   มทร.ล้านนา เปิดให้ลงทะเบียนสั่งซื้ออุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2567

(***เฉพาะนักศึกษาส่วนกลาง  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เท่านั้น*** )

ลงทะเบียนสั่งซื้อชุดอุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2567 ในระบบออนไลน์

โดยช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์และจัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้าน

เข้าระบบ https://entrance.rmutl.ac.th/entrance/student/login

 Log In เข้าระบบส่วนสำหรับนักศึกษา

 ไปที่เมนู E13

 

เฉพาะนักศึกษา รอบ1 , รอบ2 สั่งซื้อลงทะเบียนสั่งซื้อได้ตั้งแต่ :

...วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2567

 

.

.

.

***นักศึกษารอบ 3.1 และ 3.2

ซื้อได้วันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2567 (ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 16.00 น.)

 

หากนักศึกษามีความประสงค์ต้องการซื้อเพิ่ม เข้ามาซื้อเองได้ที่

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชมงคลล้านนา : RMUTL SHOP (ด้านหลังอาคารอำนวยการ ติดลานสมชะนะ)

หรือต้องการติดต่อสอบถามได้ที่

โทร : 053–921–444 ต่อ 2350

Facebook : สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon