โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำและประตูม้วนอาคารช่างกลเกษตร 1,2 และ 3 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำและประตูม้วนอาคารช่างกลเกษตร 1,2 และ 3 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2567 โดย นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล จำนวนผู้เข้าชม 201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon