โลโก้เว็บไซต์ List of eligible candidates for the employment (Foreign Employee) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

List of eligible candidates for the employment (Foreign Employee)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2567 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 686 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

Rajamangala University of Technology Lanna would like to announce the list of eligible candidates for a specialist and an instructor (Foreign Employee) of the Faculty of Business Administration and Liberal Arts . Enclosed is the detailed document.

Announcement 

-------------------------------------------------------------

 

 

Rajamangala University of Technology Lanna is seeking individuals to fill in the position of an instructor 1 positions (Lampang Campus ) and Specialist 1 position (Chiang Mai Campus).

 

Announcement 

 

send their application form via the following link :  https://shorturl.at/1weBl 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon