โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเชื่อมต่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ตให้กับ มทร.ล้านนา ทั้ง ๖ พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเชื่อมต่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ตให้กับ มทร.ล้านนา ทั้ง ๖ พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มิถุนายน 2567 โดย อนุพงศ์ ส่วนบุญ จำนวนผู้เข้าชม 180 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon