โลโก้เว็บไซต์ ประกาศลำดับการนำเสนอกิจกรรม Pitching “กิจกรรม Grooming บ่มเพาะวิจัย ส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศลำดับการนำเสนอกิจกรรม Pitching “กิจกรรม Grooming บ่มเพาะวิจัย ส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 30 มิถุนายน 2567 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 825 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ประกาศลำดับการนำเสนอกิจกรรม Pitching 
“กิจกรรม Grooming บ่มเพาะวิจัย ส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”

  วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 – 17.30 น. ผ่านระบบ  (Meeting ID: 957 1947 7010 Passcode: 050795)

  ผู้มีรายชื่อตามประกาศ โปรดเตรียมข้อมูลนำเสนอใน 5 หัวข้อ ดังนี้

  1. ระดับเทคโนโลยี (TRL)
  2. จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์หรือเทคโนโลยี
  3. แนวทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  4. ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ (ตลาดหรือผู้ประกอบการ)
  5. ความพร้อมของทีมและแนวทางการต่อยอด

  ข้อกำหนด : เวลาในการนำเสนอ 5 นาที และถาม-ตอบ 2 นาที

  ดาวน์โหลด : เทมเพลทนำเสนอ / backgroud zoom


   ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการ Pitching และเตรียมเข้ารับการ Grooming ในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 Onsite

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon