โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อทบทวนเเละวางเเผนการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อทบทวนเเละวางเเผนการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อทบทวนเเละวางเเผนการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567 วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2567 ณ คุณหนึ่ง Art & Gallery ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรของกองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโครงการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยบุคลากรจาก กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนางานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

   การจัดโครงการสัมมนานี้ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้มีความพร้อมและสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมศักยภาพในการทำงานและสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการแก่บุคลากรทุกท่านต่อไป

  • ข่าว: กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    ภาพ : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon