โลโก้เว็บไซต์ การตัดสินและมอบรางวัลการประกวด หมูอินเตอร์ LOGO DESIGN CONTEST | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การตัดสินและมอบรางวัลการประกวด หมูอินเตอร์ LOGO DESIGN CONTEST

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ภาพบรรยากาศการตัดสินและมอบรางวัลการประกวด หมูอินเตอร์ LOGO DESIGN CONTEST

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดยคณบดี อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ และ คณะกรรมการจาก บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด มอบรางวัลทั้งหมด 9 รางวัล

 

โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ผลงาน E : นางสาวเกวลิน พวงเรือนแก้ว หลักสูตรออกแบบสื่อสาร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

ผลงาน F : นางสาวธีวรา ศรีอรุณ หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

ผลงาน A : นางสาวจิดาภา ต่ายน้อย หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

ผลงาน B : นางสาวจิดาภา ต่ายน้อย หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์

รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ผลงาน C : นางสาวจิดาภา ต่ายน้อย หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์

ผลงาน D : นายปฎิพัทธิ์ ต่อวงศ์ หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์

ผลงาน G : นางสาวธีวรา ศรีอรุณ หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์

ผลงาน H : นางสาวชนิตา สมพฤกษ์ หลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

ผลงาน I : นางสาวธวัลรัตน ทิพย์ราชา หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์

ขอขอบพระคุณ บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำ MOU ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและบริษัทหมูอินเตอร์

การจัดการประกวด ตราสัญลักษณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างสององค์กร

แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาและบุคลากรของเราได้มีประสบการณ์ที่แท้จริงในวงการออกแบบและสร้างสรรค์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon