โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 165 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.10 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน พร้อมบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประกอบพิธี  มีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ , พระชยานันทมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่านดับเทียนชัย  มีศาล  ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

     โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศิลป์ ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู ต่อด้วยประธานถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จากนั้นประธานสงฆ์พรหมณ์น้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาคร และมอบขันสาครให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมคาถาตักน้ำ ต่อด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด ตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาครใส่คนโท ตามจำนวนที่กำหนด แล้วปิดฝาคนโทให้สนิท จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการตามที่กำหนดประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 10 รูป ต่อด้วยถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์อนุโมทนา ผู้ว่าราชการจังหวัด กรวดน้ำ รับพร

     และในช่วงเวลา 12.00 น. จังหวัดน่านได้ตั้งบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ บัณฑิตได้เบิกแว่นเวียนเทียน จำนวน 3 แว่น และส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด รับแว่นเวียนเทียนจากบัณฑิตแล้ว วักแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันไปยังคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์ แล้วส่งต่อให้คนที่อยู่ทางซ้ายมือเวียนไปจนครบ 3 รอบ เมื่อครบแล้ว คนสุดท้ายส่งให้บัณฑิตผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเวียนเทียน เป็นอันเสร็จพิธี

ภาพ/ข่าว(เพิ่มเติม) : ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon