โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ขอเชิญเที่ยวงาน Lanna Expo 2024  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ขอเชิญเที่ยวงาน Lanna Expo 2024

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กรกฎาคม 2567 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 319 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ดร.ชาญวิทย์  ตรีเดช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเยี่ยมชมบูทนิทรรศการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ในงาน LANNA EXPO 2024 "BCG Creative Lanna ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ รองอธิการบดี ด้านกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

          สำหรับบูธของ มทร.ล้านนา จัดแสดงอยู่ในโซนที่ 6 MHESI Sustainable Innovation for Creative Lanna (โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) มีการนำเสนอผลงานและนิทรรศการต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากการต่อยอดงานวิจัยผลิตและทดลองการตลาด และบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (RMUTL products) ภายใต้แนวคิด “กินได้ ใช้ได้ ขายได้ อยู่ได้”, คลินิกให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา งานหัตถศิลป์ล้านนาและด้านวิศกรรมศาสตร์, สาธิต/ปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมสร้างสรรค์ และงานหัตถศิลป์ล้านนา,ร้านค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชุนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

          โดยงาน LANNA EXPO 2024 "BCG Creative Lanna จัดงานระหว่างวันที่ 8 - 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon