โลโก้เว็บไซต์ พิธีดำหัวพ่อปู่พระภูมิเทพนครราช เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีดำหัวพ่อปู่พระภูมิเทพนครราช เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560


วันที่ 19 เมษายน 2560 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา มอบหมายให้ ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ มทร.ล้านนา เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ประกอบพิธีดำหัวพ่อปู่พระภูมิเทพนครราช เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 ณ ลานศาลครูบาเจ้าศรีวิชัย - พ่อปู่เทพนครราช โดยพิธีได้เริ่มในเวลา 09.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชา เครื่องสักการะและเครื่องสังเวยตามแบบโบราณล้านนา  โดยพิธีดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติสืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และสืบสานประเพณีอันดีงานของชาวล้านนาในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง