โลโก้เว็บไซต์  วีดีทัศน์บรรยากาศการซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ มทร.ล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วีดีทัศน์บรรยากาศการซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ มทร.ล้านนา