โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ เตือนภัย  : ติดแล้วไม่มีทางแก้ !!...สัญญาณอันตราย มัลแวร์ WannaCrypt | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา