โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ


เชิญชวนนักวิจัย นักประดิษฐ์ไทย นำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวที  “13th Taipei International Invention Show & Technomart” 

ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

>> รายละเอียดเพิ่มเติม