โลโก้เว็บไซต์ 2023-07-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-07-07


โครงการวิจัย“แม่แจ่ม มทร.ล้านนาร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิด “ข่วงวัฒนผญา ล้านนาสร้างสรรค์” เรียนรู้ ถ่ายทอด ต่อยอดงานวิจัยด้านด้านศิลปและวัฒนธรรม
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

         โครงการวิจัย“แม่แจ่ม : เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์”  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัด “ข่วงวัฒนผญา  ล้านนาสร้างสรรค์” ในพื้นที่ โซน 6  ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายในงาน Lanna Expo 2023  โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ได้รับเกียรติจากนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป... >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายที่ให้บริการใน มทร.ล้านนา ทั้ง ๖ เขตพื้นที่ จำนวน ๑ งาน
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2566 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายที่ให้บริการใน มทร.ล้านนา ทั้ง ๖ เขตพื้นที่ จำนวน ๑ งาน >> อ่านต่อ


ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Pre-TM ประจำปี 2566
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         ตามที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการร่วมดำเนินการศึกษา ให้คำปรึกษา รวบรวมวิเคราะห์โจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ และนำมาพัฒนาข้อเสนอโครงการ และยกระดับประเด็นปัญหาให้เป็นงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม อันนำไปสู่การยกระดับศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ท... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา