โลโก้เว็บไซต์ 2024-01-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2024-01-18

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 19 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

         18 มกราคม 2567  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 19 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานประกอบพิธี   ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยปีที่ 17
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (18 มกราคม 2567) เวลา 09.0 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีทำบุญครบรอบ 19 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จากนั้นประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     วันที่ 18 มกราคม 2567  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในช่วงเช้าเวลา 06.30 – 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร ... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีทำบุญตักบาตร ประจำปี 2567
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ประจำปี 2567 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารราชมังคลานครินทร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ศึกษาดูงาน สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พัฒนาหลักสูตรด้านแพทย์แผนจีน
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 ม.ค. 67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.แพทย์หญิง สุลัคนา น้อยประเสริฐ คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและแนะนำหลักสูตร ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.แพทย์จีน สิทธิโชค วาดพิมาย รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารและส... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา