โลโก้เว็บไซต์ 2024-01-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2024-01-31


ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา น่าน จัดอบรมและทดลองใช้งานระบบ English Discoveries ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4
พุธ 31 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันอังคารที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา น่าน  ได้จัดอบรมและทดลองใช้งานระบบ English Discoveries ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านภาษา พร้อมทั้งได้ทำการสอบ Pre-Test กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ห้องพระพิรุณ 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกาสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ
พุธ 31 มกราคม 2567 / ข่าวรับสมัครงาน

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ จำนวน 11 อัตรา (คลิกอ่านประกาศที่นี่)   >> อ่านต่อข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้พื้นที่ OneDrive จาก 5 TB ลดเหลือ 100 GB / User ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
พุธ 31 มกราคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สรุปการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 ปี 2024 บริษัทไมโครซอฟท์ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 ในปี 2024 โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1. ยกเลิก Office 365 A1 Plus Office 365 A1 Plus จะถูกยกเลิกในวันที่ 1 สิงหาคม 2024 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนาโครงการสรุปแผนบริหารความเสี่่ยง
พุธ 31 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้บริหาร และบุคลากรจาก มทร.ล้านนาจาก 6 พื้นที่ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมโครงการสรุปแผนการบริหารความเสี่ยงและทวนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2566 - 2570 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องศรีนคร โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองนโยบายและแผน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในการสรุปผลการนำหลักการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในองค์ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางจัดการควา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา