โลโก้เว็บไซต์ 2024-02-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2024-02-15


มทร.ล้านนา ร่วมถวายกำลังใจแด่ ​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.30 น.อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางวรัญชนา นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล นำอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกิจกรรมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมแสดงจุดยืนที่จะปกป้องและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์  โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย พร้อมเข้าสู่บรรยากาศงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3
พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานคณะอนุกรรมกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นำคณะผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายต่างๆ ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยและบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อโบราณของชาวล้านนา ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษาา 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปี... >> อ่านต่อประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ
พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ จำนวน 11 อัตรา (คลิกอ่านประกาศที่นี่) ประกาศมหาวิทยาลัยเทค... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา