โลโก้เว็บไซต์ 2024-02-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2024-02-21

ความหมายตราสัญลักษณ์ ๗๒ พรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พร้อมความหมายเพื่อใช้ในการเผยแพร่ในห้วงเวลาของการจัดการเฉลิมพระเกียรติตลอดปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        ความหมายตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขับเคลื่อนโครงการรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงประเภทสถานศึกษานวัตกรรมต่อเนื่อง รุ่นที่ 6
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มทร.ล้านนา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขับเคลื่อนโครงการรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงประเภทสถานศึกษานวัตกรรมต่อเนื่อง รุ่นที่ 6 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผศ.สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 (ร... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวรับสมัครงาน

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับโอน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ (คลิกอ่านประกาศ) >> อ่านต่อ


โครงการธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว ครั้งที่ 27 ประจำปี 2567
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ จัดโครงการธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว ครั้งที่ 27 ขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตาร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ HIV และเด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ที่พักอาศัยอยู่ในวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี โดยวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ รับบิณฑบาตโปรดญาติโยม ณ ตลาดสดภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ระหว่างเวลา 5.00 น. - 11.30 น. รับชมการแสดงดนตรีจากวงอีกา ในเวลา 11.00 น. พร้อมพ... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ NAS Grooming ประจำปี 2567
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวนบุคลากรบรรจุใหม่ ปี 2567 (สายวิชาการ / สายสนับสนุน) เข้าร่วมโครงการ New Academic Staff (N.A.S. Grooming) ประจำปี 2567 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา