โลโก้เว็บไซต์ 2024-02-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2024-02-23

วารสารราชมงคลล้านนา ในโอกาส งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสารราชมงคลล้านนา ในโอกาสงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ประจำปีการศึกษา 2565 >> อ่านต่อ


สูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 / RMUTL วารสารออนไลน์

สูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2565 >> อ่านต่อ


นว.คอมฯ สวส. ติดอาวุธการผลิตสื่อดิจิทัล ด้วย CANVA นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บุคลากร กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นางสาวกุลธิดา เจริญเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ และนางสาวภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การนำเสนองานด้วย Canva ” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมงานทำบุญปอยหลวง(สมโภช) 650 ปี วัดผาลาด (สกทาคามี)
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม

พิธีสร้างพระเจ้าดอกไม้ล้านนาบุปผาล้านดวง งานทำบุญปอยหลวง(สมโภช) ๖๕๐ ปี วัดผาลาด (สกทาคามี) ซึ่งจะจัดพืธีอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผศ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมทำบุญปอยหลวง(สมโภช) ๖๕๐ ปี วัดผาลาด ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีพระครูธีรสุตพจน์ เจ้าคณะตำบลสุเทพ เจ้าอาวาสวัดผาลาด เป็นประธานสงค์และมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนที่ ๓๗ เป็นประธาน... >> อ่านต่อ


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาที่สนใจรับราชการในสายงาน ICT และไฟฟ้าสื่อสาร
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ บัณฑิตศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหาร ให้การต้อนรับ นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่นำคณะบุคลากรมาบรรยายให้ความรู้... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2567
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2567 (อ่านประกาศ คลิกที่นี่) >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร จำนวน 1 รายการ
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร จำนวน 1 รายการ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2024/02/20240227140753_87708.pdf >> อ่านต่อ


วารสารรายงาน ประจำปีการศึกษา 2567
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสารรายงานประจำปี พ.ศ.2567    คลิกอ่านต่อที่ https://pr.rmutl.ac.th/book/วารสารรายงานประจำปี2567 >> อ่านต่อ


เชิญชวน นศ. และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ หญ้าแฝก ใต้ร่มพระบารมี สร้างดินดี น้ำยั่งยืน
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวง อว. แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.) ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2567) ภายใต้หัวข้อ "หญ้าแฝก ใต้ร่มพระบารมี สร้างดินดีน้ำยั่งยืน" โดยแบ่งการประกวด ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผล สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon