โลโก้เว็บไซต์ 2024-03-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2024-03-27

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน จำนวน 3 อัตรา
พุธ 27 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามประกาศนี้ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดประชุมร่างกฎฯ ทรัพย์สินทางปัญญา
พุธ 27 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุม “เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) กฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ภายใต้กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการปฏิรูปมหาวิทยาลัย โครงการปฏิรูประบบและกลไกการนำผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพาณิชน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่า... >> อ่านต่อ

มทร.ล้านนาพิษณุโลก จัดงานสภากาแฟการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2567
พุธ 27 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมต้อนรับ นายภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายสุชาติ อินทับทิม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง คณะผู้บริหารสถาบั... >> อ่านต่อ


ประชุมร่วมกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน2567
พุธ 27 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

          วันที่ 26 มีนาคม 2567 ทีมผู้บรืหารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ประชุมร่วมกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในการเตรียมความพร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ การผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์จักรพันธ์เพ็ญ จังหวัดเชียงราย ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านพัฒนาองค์กรและสื่อสาร >> อ่านต่อ
ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดออกแบบระบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับงานออกแบบระบบควบคุมโครงข่ายไฟฟ้า ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 27 มีนาคม 2567 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดออกแบบระบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับงานออกแบบระบบควบคุมโครงข่ายไฟฟ้า ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon