โลโก้เว็บไซต์ 2024-04-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2024-04-01

สวส.มทร.ล้านนา ตรวจรับรอง ISO/IEC 27001:2013 มุ่งสู่ ISO/IEC 27001:2022 ขยายผลการรับรอง การจัดการความมั่นคงปลอดภัยฯ การให้บริการ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบ IT สำหรับศูนย์ข้อมูล
จันทร์ 1 เมษายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

   ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 สำหรับระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ประยุกต์ใช้กับการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูล (The Information Security Management System Applied to The Provision of Service for Computer System, Network System,... >> อ่านต่อ


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จันทร์ 1 เมษายน 2567 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา     >> อ่านต่อ


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค. 67
จันทร์ 1 เมษายน 2567 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค. 67 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2024/04/20240430134301_16772.pdf >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา MOU บ.ฮั่นอี้ โกลบอล ขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือดึงนักศึกษาต่างชาติ เข้าเรียน 7 หลักสูตรยอดนิยม ในปีการศึกษา 2567
จันทร์ 1 เมษายน 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าววิเทศสัมพันธ์

   วันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ บริษัท ฮั่นอี้ โกลบอล จำกัด โดยนายภัทรภณ ศิลารักษ์ กรรมการผู้จัด... >> อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : กิจกรรมสุดพิเศษสำหรับ...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ ช่วงเดือนเมษายน นี้ ลุ้นรางวัล...กล่องสุ่ม Crybaby X Powerful Girls
จันทร์ 1 เมษายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : กิจกรรมสุดพิเศษสำหรับ...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ ช่วงเดือนเมษายน นี้ '' ลุ้นรางวัล...กล่องสุ่ม Crybaby X Powerful Girls '' เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม : บัญชีผู้ใช้งาน OpenAtthens ที่มีสถิติการใช้งานสูงสุด ประจำเดือนเมษายน ของฐานข้อมูลและผลิตภัณฑ์จาก EBSCO จำนวน ๑ รับรางวัล  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา สถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด ลำดับที่ 4 ของประเทศ
จันทร์ 1 เมษายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 25 แห่ง และระดับอาชีวศึกษา 25 แห่ง ที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon